"img","jpg"=>"img","gif"=>"img","png"=>"img","ico"=>"img", "txt"=>"txt","doc"=>"txt","dat"=>"txt","css"=>"txt", "php"=>"php","js"=>"php","phtm"=>"php", "zip"=>"zip","rar"=>"zip","gz"=>"zip","tar"=>"zip","tar.gz"=>"zip", "htm"=>"htm", "exe"=>"exe","lnk"=>"exe","pif"=>"exe","bat"=>"exe", ".unknown"=>"unknown" ); /* pro jaké přípony se použije jaký obrázek /* zapisuje se: "přípona"=>"obrázek", /* pokud přípona v tabulce není, použije se ".unknown"=>"obrázek" /*/ /* -^- UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ -^- */ /* další nastavení provádějte v kódu a stylech */ if(!ereg("^(.+[=].*[&]?)+",$_SERVER["QUERY_STRING"])) $string=$_SERVER["QUERY_STRING"]; else $string=$_GET["dir"]; $dont_show=array_merge(Array(".",".."),$dont_show); $count_now=false; $tmp=explode(":",$string); if(count($tmp) == 1) $dir=$string; elseif($tmp[0]=="count" AND $count){ $dir=$tmp[1]; $count_now=true; } /*určíme složku*/ if(substr_count($dir, "..")) $dir="/"; // pokud chce použít ".." nepovolíme if(!ereg("^/",$dir)) $dir="/".$dir; if(!ereg("/$",$dir)) $dir=$dir."/"; /*odstraňuje prasárny "www" => "/www/"*/ if ($dir == "/") { header("location: https://www.isgeek.info"); exit; } if($count_now){ if(file_exists("_indexing/count.php")) include "_indexing/count.php"; else die("error4:counting file doesn't exist"); } /*zobrazení informace*/ if(!is_dir($root.$dir)){ error_reporting(9999); header("Content-Type: text/html, charset=utf-8"); header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]." 404 Not Found", true, 404); # header("location: /404.php"); readfile(dirname(__FILE__) . "/404.html"); exit; } /*pokud složka, v tomhle modu vlastně i soubor neexistuje, tak pošleme uživatele do prdele*/ $slozky=Array(); $soubory=Array(); $handle=opendir($root.$dir); if($handle){ while(false !== ($filename = readdir($handle))){ if(!in_array($filename,$dont_show)){ if(is_dir($root.$dir."/".$filename)) $slozky[]=$filename; //složka else $soubory[]=$filename; //soubor } } } /*roztřídíme*/ if($slozky){ sort($slozky); reset($slozky); } if($soubory){ sort($soubory); reset($soubory); } /*pokud jsou, seřadíme je podle názvů*/ function file_size($file, $size = 0) { if (!$size) $size = filesize($file); // Velikost souboru v bajtech $exts = array(1 => "B", 2 => "kB", 3 => "MB", 4 => "GB"); // Přípony ksort($exts); // Řazení pro jistotu $ext = $exts[1]; // Default = bajty unset($exts[1]); // Vyřadíme první položku kvůli foreach // Zjišťení přípony k velikosti souboru foreach ($exts as $val) { if (round(($size / 1024), 2) > 1) { $size = round(($size / 1024), 2); $ext = $val; } else break; } return "$size $ext"; } class index_row { function index_row(){ $this->highlight=true; } function write(){ global $dir_query,$count; if($this->highlight) echo ""; else echo ""; $this->highlight=!$this->highlight; /*zabarvení řádku*/ echo ""; echo "img.png\" border=\"0\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"$this->img\">"; echo ""; /*obrázek*/ //echo "\n\t\t"; echo ""; if($this->filehref === false) echo "$this->filename"; //pokud není filehref, nevypíšeme odkaz else{ if($this->dir) echo "filehref\">$this->filename"; //když známe filehref a je to složka, vypíšeme odkaz se začátkem else echo "filehref\">$this->filename"; //když známe filehref a je to soubor, vypíšeme odkaz pro otevření } echo ""; /*jméno souboru/složky a procházení/otevření*/ echo ""; if($this->dir){ if($this->openhref !== false){ echo "openhref\">$this->opentext"; //složka, nemá openhref=false, vypíšem odkaz na open href ... } else echo "$this->opentext"; //složka, má openhref=false, nevypíšem odkaz, ale jenom text } else echo "$this->size"; //není složka, vypíšem velikost echo ""; /*odkaz otevřít/velikost*/ echo "$this->lm"; echo ""; echo "\n"; } } /*třída vypisující řádek tabulky*/ ereg("/[^/]*[/]?(.+)",strrev($dir),$regs); $parent_dir=strrev($regs[1]); /*rodičovský adresář*/ ?> Index složky uživatele <?=substr($dir, 1, -1)?>

Index složky uživatele

filename="/ (root)"; $tr->dir=true; $tr->img="up"; $tr->filehref=""; $tr->opentext="otevřít"; //"root"; // $tr->openhref=""; //false; // $tr->lm=" "; $tr->write(); /*root*/ /*$tr->filename="parent directory"; $tr->dir=true; $tr->img="up"; $tr->filehref=($parent_dir?$parent_dir:false); $tr->opentext="o úroveň výš"; //otevřít; // $tr->openhref=false; //$root.$parent_dir; // $tr->lm=date("d-M-Y H:i",filemtime($root.$parent_dir));; $tr->write(); /*parent directory*/ $tr->filename="tato složka"; $tr->dir=true; $tr->img="dir"; $tr->filehref=false; $tr->openhref=false; $raw_size = shell_exec("du -s .$dir"); $tr->opentext=file_size(".", preg_replace("~(\d+).*~", "\\1", $raw_size) * 1024); $tr->lm=date("d-M-Y H:i",filemtime($root.$dir)); $tr->write(); /*this directory*/ for($i=0;$ifilename=$filename; $tr->dir=true; $tr->img="dir"; $tr->filehref=$dir.$filename; $tr->opentext="otevřít"; $tr->openhref=$dir.$filename; $tr->lm=date("d-M-Y H:i",filemtime($root.$dir.$filename));; $tr->write(); /*výpis složky*/ } for($i=0;$ifilename=$filename; $tr->dir=false; $tr->img=$img; $tr->filehref=$dir.$filename; $tr->size=$size; $tr->lm=date("d-M-Y H:i",filemtime($root.$dir.$filename));; $tr->write(); /*výpis souboru*/ } ?>
JménoVelikostPoslední změna 

Procházení složkami 1.0 | (c) Pif '05